Parafia św. Floriana
w Proboszczewicach

Nabożeństwa

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW:

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA:

 8:30  dla dorosłych  

10:00  z udziałem dzieci

11:30  dla dorosłych  - suma

16:00  dla dorosłych

MSZE ŚWIĘTE W NIEDZIELE I ŚWIĘTA w okresie wakacji:

 8:30  dla dorosłych  

10:00  dla dorosłych

11:30  dla dorosłych  - suma

MSZE ŚWIĘTE W DNI POWSZEDNIE:   

17:30 i 18:00 – w okresie letnim

17:00 i 17:30 – w okresie zimowym

NABOŻEŃSTWA DODATKOWE W TYGODNIU:

- niedziela  

Godzinki o NMP o godz. 8:15
- piątek
 
 
              Adoracja Najświętszego Sakramentu o godz. 19:00

NABOŻEŃSTWA DODATKOWE W MIESIĄCU:

- I Piątek - Adoracja Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo do Serca Pana Jezusa o godz. 19:00 /możliwość skorzystania z Sakramentu Pokuty/

12 obietnic Pana Jezusa

W trakcie objawień Pan Jezus przekazał siostrze Małgorzacie Marii Alacoque przyrzeczenia skierowane do czcicieli Jego Serca. Zakonnica opisała je w listach. Już po jej śmierci rozproszone informacje zebrano w słynne 12 obietnic.
Czcicielom Swego Serca Pan Jezus obiecał:
 Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2)   Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3)   Będę ich pocieszał we wszystkich ich strapieniach.
4)   Będę ich bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci.
5)   Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6)   Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7)   Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8)   Dusze gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości.
9)   Błogosławić będę domy, w których obraz mego Serca będzie umieszczony i czczony.
10) Kapłanom dam moc kruszenia serc najzatwardzialszych.
11)  Imiona tych, co rozszerzać będą to nabożeństwo, będą zapisane w mym Sercu i na zawsze w Nim pozostaną.
12)  Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja udzieli tym wszystkim, którzy komunikować będą w pierwsze piątki przez dziewięć miesięcy z rzędu, łaskę pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski mojej ani bez sakramentów i że Serce moje stanie się dla nich bezpieczną ucieczką w godzinę śmierci.

               Szczególnie ważna jest obietnica dwunasta, zwana Wielką. Jezus zapowiada w niej największą łaskę, jakiej człowiek może dostąpić na ziemi - śmierć w stanie łaski uświęcającej. Jej warunkiem jest godne przyjmowanie Komunii św. przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków miesiąca. Wielka Obietnica jest niezwykła. Daje wyraz najwyższej troski Pana Jezusa o nasze zbawienie i dowód Jego wielkiego miłosierdzia. Powinniśmy pamiętać, że dwunastą obietnicę złożył Chrystus w akcie wyjątkowej hojności - w "nadmiarze miłosierdzia Serca swojego". Wielka Obietnica wlała nadzieję w dusze rzeszy wiernych i znacznie przyczyniła się do ożywienia pobożności. Ludzie gorliwie przystąpili do praktyk pierwszopiątkowych. Dziś każdy z nas zna sentencję: "Kto dziewięć piątków odprawi jak trzeba, nie umrze w grzechach, lecz pójdzie do nieba".
Do Komunii świętej trzeba przystępować w kolejne pierwsze piątki miesiąca. Jeżeli zdarzy się, że np. z powodu choroby nie możemy w kolejny pierwszy piątek przyjąć Ciała Pana Jezusa, to naszą nowennę trzeba rozpocząć od nowa. Ważna jest także intencja Komunii świętej, którą w tym dniu przyjmujemy jako wynagrodzenie Bożemu Sercu za grzechy i zniewagi, jakie spotykają Je w Najświętszym Sakramencie.
 
 Głównym celem tego nabożeństwa jest wynagrodzenie Sercu Pana Jezusa za wszelkie wyrządzone Mu zniewagi, a zwłaszcza za profanacje Najświętszego Sakramentu. Dlatego jego istotą jest adoracja Najświętszego Sakramentu i przyjęcie Komunii w pierwszy piątek miesiąca. Tu trzeba jasno zaznaczyć, że nie chodzi o samą spowiedź! Niestety wiele osób tak właśnie do pierwszego piątku podchodzi. Spowiedź i do domu. A żeby nasz spowiedź miała aspekt wynagradzający musi być połączona z Eucharystią - ofiarą Chrystusa, w którą włączamy naszą ofiarę. Podczas objawień Pan Jezus złożył 12 obietnic z których najbardziej znaną jest ta mówiąca o 9 pierwszych piątkach miesiąca. Wg słów przekazanych przez św. Małgorzatę ci wszyscy, którzy je pobożnie odprawią nie umrą w grzechu ciężkim i bez sakramentów. Myślę, że warto...

- I Sobota  Nabożeństwo Fatimskie i Różaniec o godz. 20:00, w okresie od maja do października nabożeństwo połączone z procesją odbywa się 13 każdego miesiąca, w rocznicę objawień

- I Niedziela  Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. o godz. 11:30

SPOWIEDŹ ŚWIĘTA:
- w niedzielę i święta  przed Mszami świętymi
- w dni powszednie na 10 minut przed Mszą św.
- w piątki w czasie adorcji NS od 19:00 do 20:00

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW OKRESOWYCH

Droga Krzyżowa:
w piątki Wielkiego Postu o godz. 16:30

Gorzkie Żale:
w niedziele Wielkiego Postu  cyklicznie po Mszach św. 

Nabożeństwo Majowe:
w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18:00
w niedziele i święta po Mszy św. o godz. 16:00

Nabożeństwo czerwcowe:
w dni powszednie po Mszy św. o godz. 18:00
w niedziele i święta  po Mszy św. o godz. 16:00

Nabożeństwo Różańcowe:
w dni powszednie października  o godz. 17:00
w niedziele i święta po Mszy św. o godz. 16:00
Różaniec Mężczyzn w każdy wtorek o godz. 20.00
 
 
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja