Parafia św. Floriana w Proboszczewicach

Formularze zgłoszeniowe

Zgłoszenie do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
należy przekazać najpóźniej do 30 września do swojej parafii
Imię i nazwisko ................................................................................................................................................................
Adres zamieszkania /i tel./...............................................................................................................................................

Szkoła i klasa ...................................................................................................................................................................
Katecheta ...................................................................................................................................
Data urodzenia ...........................................................................................................................
Imiona rodziców ..........................................................................................................................
Parafia chrztu i data ....................................................................................................................
Parafia i data Pierwszej Komunii Św. ..............................................................................................................................
Ocena z religii z klasy II gimnazjum /okazać świadectwo/ .............................................................


                                                                                                      Podpis Rodziców
ZGŁOSZENIE
 
DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.
 
(NALEŻY PRZEKAZAĆ DO SWOJEJ PARAFII DO 30 WRZEŚNIA)
 


IMIĘ I NAZWISKO…………………………………………….....……………
 

ADRES I TEL………………………….…………………………...………….
 

DATA I MIEJSCE URODZENIA…………………………...…........………..
 

IMIONA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW……......…………......………….
 

PARAFIA CHRZTU……………………………………………........………...
 

SZKOŁA I KLASA…………………………………………........…………….
 

KATECHETA……………………………………………….....……………….
 
 
 
                                                                                           Podpis Rodziców


ZGŁOSZENIE DO GENERALNEJ KOMUNII ŚW.

(NALEŻY PRZEKAZAĆ DO SWOJEJ PARAFII DO 30 WRZEŚNIA)


IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………..……………

ADRES I TEL…………………………………………………………………….

DATA I MIEJSCE URODZENIA……………………………………..………..

IMIONA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW……………...………...………….

PARAFIA CHRZTU……………………………………………………………...

PARAFIA I DATA PIERWSZEJ KOMUNII ŚW…………………..……….....

SZKOŁA I KLASA……………………………………………………………….

KATECHETA………………………………………………………….………….


                                                                                        Podpis Rodziców
This website was created for free with Stronygratis.pl. Would you also like to have your own website?
Sign up for free