Parafia św. Floriana
w Proboszczewicach

Formularze zgłoszeniowe

Formularz zgłoszenia kandydata do sakramentu bierzmowania

 Jako rodzice, zwracamy się z prośbą

o przygotowanie naszego dziecka do sakramentu bierzmowania w parafii pw. Św. Floriana w Proboszczewicach.

W duchu odpowiedzialności za religijne wychowanie będziemy wspierać nasze dziecko modlitwą

oraz współpracować z osobami odpowiedzialnymi,

w ten sposób wypełniając zobowiązania wiary rzymskokatolickiej podjęte przez nas w dniu chrztu świętego naszego dziecka.

 

 

Imię i nazwisko kandydata:

 

…………………........................…………………….…..…………………

 

Data urodzenia:..........................................................................................................................

Miejsce urodzenia: ...................................................................................................................

Imiona rodziców: ......................................................................................................................

Adres zamieszkania (miejscowość, kod, ulica i numer): .........................................................

......................................................................................................................................................

Parafia zamieszkania: ...............................................................................................................

Data chrztu: ................................................................................................................................

Adres parafii chrztu: ................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Nazwa szkoły: ……………………………………………………..........…… Klasa: ...................

Imię i nazwisko katechety: .......................................................................................................

Adres e-mail kandydata: ...........................................................................................................

Telefon kontaktowy kandydata: ...............................................................................................

Telefon kontaktowy rodziców: ..................................................................................................

 

Proboszczewice, dn. …….........……………

 

Czytelny podpis rodzica: ……………………………

 

 

Czytelny podpis kandydata: …………………………


ZGŁOSZENIE
 
DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.
 
(NALEŻY PRZEKAZAĆ DO SWOJEJ PARAFII DO 30 WRZEŚNIA)
 


IMIĘ I NAZWISKO…………………………………………….....……………
 

ADRES I TEL………………………….…………………………...………….
 

DATA I MIEJSCE URODZENIA…………………………...…........………..
 

IMIONA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW……......…………......………….
 

PARAFIA CHRZTU……………………………………………........………...
 

SZKOŁA I KLASA…………………………………………........…………….
 

KATECHETA……………………………………………….....……………….
 
 
 
                                                                                           Podpis Rodziców


ZGŁOSZENIE DO GENERALNEJ KOMUNII ŚW.

(NALEŻY PRZEKAZAĆ DO SWOJEJ PARAFII DO 30 WRZEŚNIA)


IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………..……………

ADRES I TEL…………………………………………………………………….

DATA I MIEJSCE URODZENIA……………………………………..………..

IMIONA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW……………...………...………….

PARAFIA CHRZTU……………………………………………………………...

PARAFIA I DATA PIERWSZEJ KOMUNII ŚW…………………..……….....

SZKOŁA I KLASA……………………………………………………………….

KATECHETA………………………………………………………….………….


                                                                                        Podpis Rodziców
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja