Parafia św. Floriana w Proboszczewicach

Formularze zgłoszeniowe

Zgłoszenie do SAKRAMENTU BIERZMOWANIA
Jest nowy formularz zgłoszeniowy do odebrania w zakrystii albo kancelarii parafialnej.
ZGŁOSZENIE
 
DO PIERWSZEJ KOMUNII ŚW.
 
(NALEŻY PRZEKAZAĆ DO SWOJEJ PARAFII DO 30 WRZEŚNIA)
 


IMIĘ I NAZWISKO…………………………………………….....……………
 

ADRES I TEL………………………….…………………………...………….
 

DATA I MIEJSCE URODZENIA…………………………...…........………..
 

IMIONA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW……......…………......………….
 

PARAFIA CHRZTU……………………………………………........………...
 

SZKOŁA I KLASA…………………………………………........…………….
 

KATECHETA……………………………………………….....……………….
 
 
 
                                                                                           Podpis Rodziców


ZGŁOSZENIE DO GENERALNEJ KOMUNII ŚW.

(NALEŻY PRZEKAZAĆ DO SWOJEJ PARAFII DO 30 WRZEŚNIA)


IMIĘ I NAZWISKO………………………………………………..……………

ADRES I TEL…………………………………………………………………….

DATA I MIEJSCE URODZENIA……………………………………..………..

IMIONA RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW……………...………...………….

PARAFIA CHRZTU……………………………………………………………...

PARAFIA I DATA PIERWSZEJ KOMUNII ŚW…………………..……….....

SZKOŁA I KLASA……………………………………………………………….

KATECHETA………………………………………………………….………….


                                                                                        Podpis Rodziców
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja